مجله
 
جزوه تربیت بدنی 1
جزوه فوتبال
 
 
رزومه

رزومه

مشخصات فردی

 نام و نام خانوادگی :رضوان میرصفائی ریزی

متولد:1358

سطح تحصیلات:کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

تلفن همراه:09133359510

آدرس:اصفهان، زرین شهر، خیابان شهید دستغیب،پلاک90

                      :ایمیل                                                      rezvanmir@yahoo.com

                                                                                  

سوابق تحصیلی

فارغ التحصیل رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی                            دانشگاه: آزاد خوراسگان         

مقطع: کارشناسی ارشد                      معدل دوره:07/18                تاریخ فارغ التحصیلی:   1382

عنوان پایان نامه:مقایسه اثر دو روش کاهش تواتر بازخورد حذفی و خلاصه بر یادگیری مهارت پرتاب شوت آزاد بسکتبال

 

فارغ التحصیل رشته: دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی                    دانشگاه: شهید رجایی تهران   

 مقطع:کارشناسی                           معدل دوره: 35/17                  تاریخ فارغ التحصیلی : 1379

                   

سوابق شغلی:

-هیات علمی دانشگاه آزاد خوراسگان از سال 1385

- رییس پژوهشی دانشکده علوم ورزشی از سال 1391

-دبیر رسمی آموزش و پرورش از سال 1375 تا 1383

-تدریس در دانشگاه پیام نور زرین شهر از سال 1385

-تدریس در دانشگاه علوم بهزیستی از سال 1385

-تدریس در دانشگاه علمی کاربردی زرین شهر سال 1384

-نائب رییس دو و میدانی استان اصفهان از سال 1389 تا 1390

-مربی تیم دو و میدانی دانشگاه اصفهان سال 1388

-مربی تیم دو و میدانی دانشگاه تربیت معلم اصفهان سال 1388

 

تدریس دروس :

دروس تئوری :                                               دروس عملی:                                                            -   زبان تخصصی تربیت بدنی                         – آمادگی جسمانی                              

 - حرکات اصلاحی                                       – بسکتبال

 - ورزش معلولین                                         – کوهنوردی

 - مبانی روانی اجتماعی                                 - تنیس روی میز                                

 - حقوق ورزشی                                         - والیبال

 - فعالیت بدنی و تندرستی                             - بدمینتون

                                                              - دو و میدانی

 

 مسئولیتهای اجرایی، سرپرستی و مربیگری

 نائب رییس هیات دو و میدانی استان اصفهان در سال 1389

مربی تیم دوو میدانی دانشگاه اصفهان در مسابقات دو و میدانی دانشجویان دختر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور به میزبانی مشهد در سال 1388

سرپرست تیم واحد دانشگاهی خوراسگان در مسابقات سراسری دانشگاه آزاد در رشته تنیس روی میز به میزبانی گرگان در سال 1389

 سرپرست تیم واحد دانشگاهی خوراسگان در مسابقات سراسری دانشگاه آزاد در رشته بسکتبال به میزبانی مشهد در سال 1387

موفقیتهای تحصیلی

- کسب رتبه دوم در بین فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد با معدل 07/18

- دریافت تقدیر نامه به عنوان منتخب از میان بیست و هفت هزار فارغ التحصیل ده سال(78 تا 88)

- کسب رتبه دوم در بین فارغ التحصیلان دوره کارشناسی با معدل35/17

- کسب مفام علمی برگزیده استان تهران در هفتمین مجمع سراسری دانشجویان بسیجی سال 77-76

- کسب مفام علمی برگزیده استان تهران در هشتمین مجمع سراسری دانشجویان بسیجی  سال 78-77

 

میزان آشنایی با زبان خارجه

کسب نمره 5 در قسمت آکادمیک آزمون بین المللی آیلتس

کسب نمره 5/5 در قسمت جنرال آزمون بین المللی آیلتس

 

فعالیتهای پژوهشی:

 

مقالات ارائه شده در همایش ملی و منطقه ای

مقایسه اثر دو روش کاهش تواتر بازخورد حذفی و خلاصه بر یادگیری مهارت پرتاب شوت آزاد بسکتبال در ششمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی اسفند1383

مقایسه عامل شخصیتی سلطه بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران در پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت 1389

 

مقالات چاپ شده در مجلات داخلی

ارتباط بین سطح لپتین با برخی از عوامل خطرزای قلبی عروقی دختران چاق در اثر تمرین هوازی چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشی" پژوهش در علوم ورزشی"شماره بیست و شش بهار 1389

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

    Eslami farsani M, Mirsafaei Rizi R, Azadi A. Relationship between knowledge management and organizational learning among physical education teachers. EJEBAU [internet]. 2013March;3 (1):526-530.Available from:

 http://pelagiaresearchlibrary.com/european-journal-of-experimental-biology/vol3-iss1/EJEB-2013-3-1-526-530.pdf

·              Mirsafaei Rizi R , Azadi A, Eslami farsani M. Relationship between leadership styles and Job satisfaction among physical education organization employees. EJSES [Internet]. 2013 March;2(1):7-11.Available from:

 http://scholarsresearchlibrary.com/EJSES-vol2-iss1/EJSES-2013-2-1-7-11.pdf

      Azadi A, Eslami farsani M , Mirsafaei Rizi R. Relationship between organizational culture and organizational learning among employees in physical education organizations. Sciences. EJSES [Internet]. 2013March; 2(1):12-16.Available from:

 http://scholarsresearchlibrary.com/EJSES-vol2-iss1/EJSES-2013-2-1-12-16.pdf

 علایق پژوهشی

آسیب شناسی ورزشی

حرکات اصلاحی

فیزیولوژی ورزشی

تندرستی و فعالیت بدنی.

مدارک ورزشی

- مدارک مربیگری در رشته های:

در رشته آمادگی جسمانی دارای گواهی مدرسی

غریق نجات درجه 2

 -  شنا درجه 3

– بسکتبال درجه 3

 

مدارک داوری در رشته های:

 - آمادگی جسمانی درجه 3

 – شنا درجه 3

– تنیس روی میزدرجه3

 – هاکی درجه 3

– بسکتبال درجه 3

– والیبال درجه3

مقامهای قهرمانی

قهرمان قهرمانان مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان و اعضای هیات علمی منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1389

مقام اول انفرادی مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان و اعضای هیات علمی منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1389

مقام دوم کشوری در رشته پرش طول در مسابقات وزارت کار و امور اجتماعی در سال 1389

مقام اول انفرادی مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان و اعضای هیات علمی منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی در سال1388

مقام دوم در رشته بدمینتون در اولین المپیاد ورزشی فرهنگیان زن کشور در سال 1384

مقام اول انفرادی در نوزدهمین دوره از رقابتهای علمی- تخصصی معلمان تربیت بدنی زن کشور در سال 1383

مقام دوم انفرادی در رشته بدمینتون در مسابقات قهرمانی کارکنان آموزش و پرورش استان اصفهان در سال1383

مقام اول در رشته بسکتبال در مسابقات ورزشی منطقه چهاردانشگاه آزاد اسلامی در سال 1381

مقام دوم در رشته بدمینتون در مسابقات ورزشی منطقه چهاردانشگاه آزاد اسلامی در سال 1380

مقام دوم در رشته پرش ارتفاع در مسابقات پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور در سال1379

مقام دوم در رشته 100متر سرعت در مسابقات قهرمانی دانشجویان دانشگاهها وموسسات آموزش عالی کشوردر سال 1378

مقام اول در رشته پرش ارتفاع در مسابقات قهرمانی دانشجویان دانشگاهها وموسسات آموزش عالی کشوردر سال1378

مقام اول در رشته بسکتبال در مسابقات باشگاهی بسکتبال دسته 2 جوانان در سال 1377

مقام سوم در رشته 100 متر سرعت در مسابقات دو و میدانی کنگره بزرگداشت سرداران شهید و36000شهید استان تهران

گواهینامه های شرکت

power point- گواهینامه کارگاه آشنایی با نرم افزار

word- گواهینامه کارگاه آشنایی با نرم افزار

گواهینامه کارگاه ارز شیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

گواهینامه کارگاه آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی

گواهینامه کارگاه آشنایی با کتابخانه دیجیتالی

گواهینامه کارگاه آشنایی با الگوهای یاددهی و یادگیری

cvگواهینامه کارگاه نحوه نگارش

گواهینامه کارگاه چگونه از یک متن علمی اطلاعات استخراج کنیم

گواهینامه کارگاه مقاله نویسی به زبان فارسی

مقدماتی spss گواهینامه کارگاه آمار و

گواهی شرکت در مسابقات دو و میدانی دانشجویان دختر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور با سمت مربی در سال 1388

گواهی شرکت در سومین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور با سمت ورزشکار در سال1376

گواهی شرکت درچهارمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور با سمت ورزشکار در سال1377

 گواهی شرکت در پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور با سمت ورزشکاردر سال1379

گواهی شرکت در

گواهی شرکت در اولین همایش تخصصی حرکات اصلاحی استانهای همجوار در سال 1383

گواهی شرکت در اولین همایش ورزش و تربیت بدنی نظامی  دانشگاه امام حسین در سال 1378

تاریخ به روز رسانی:
1392/04/01
تعداد بازدید:
13094
۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن
 
 
 
ورود اعضا
شناسه کاربري
کلمه رمز

کدامنیت  forget کلمه رمز را فراموش کرده ام
register ثبت نام

Powered by DorsaPortal